VERKIEZINGSPROGRAMMA GROENLINKS VENLO 2022 2026


voorwoord

Terug naar programma

Beste bewoners van de gemeente Venlo,

 

Vaak zeggen mensen dat ze niet weten hoe ze een bijdrage kunnen leveren aan een beter milieu, aan het oplossen van de klimaatcrisis, aan grotere solidariteit tussen mensen.

Precies dit zijn de idealen waar GroenLinks Venlo voor staat.

Wij streven naar een eerlijker Venlo. Waar iedereen gelijke kansen krijgt. Waar het verschil tussen arm en rijk kleiner wordt. Waar iedereen mee kan doen ongeacht leeftijd, opleiding, seksuele geaardheid, culturele achtergrond of levensstijl. Een stad waarin we verbinden in plaats van verdelen. Waar iedereen erbij hoort. We gaan met respect om met alles wat leeft. Nu en in de toekomst.

Wij streven naar een sterkere verbinding tussen mensen. En niets verbindt meer dan een gezamenlijk doel. Ons doel is duurzame energie, schone lucht en een groene stad. Een levendige stad met een prikkelend cultuuraanbod en bruisende festivals. Een stad met volop banen bij sociale en duurzame ondernemers. Waar je kunt genieten van een levendige binnenstad en van groen en water in je wijk. Een stad waar solidariteit de boventoon voert en diversiteit gevierd wordt. Waar armoede samen bestreden wordt. Een gezonde stad. En dat willen we nu!

Dit is de stad die we willen zijn. En dat willen we samen met alle Venlonaren bereiken. Met bevlogenheid, inzet en creativiteit. Met optimisme en strijdvaardigheid. We borduren voort op wat we de afgelopen 4 jaar al in gang hebben gezet en zetten nieuwe stappen naar een betere toekomst.

Onze idealen hebben we in dit programma vertaald naar doelstellingen met concrete maatregelen. Niet alleen voor de verkiezingen maar ook als leidraad voor de komende jaren. Koersvast voor een beter Venlo.

 

GroenLinks Venlo: doen wat nodig is!