VERKIEZINGSPROGRAMMA GROENLINKS VENLO 2022 2026


Subthema-pagina

Terug naar programma

Subthema icoontje bij dit subthema: Roze community

  • De gemeente stimuleert integratie, die twee kanten uit werkt. Venlo draagt er maximaal aan bij dat haar inwoners zo snel mogelijk in staat zijn zich te bedienen van de Nederlandse taal. De gemeente creëert bewustwording voor de behoeftes van minderheden en onderkent dat deze groepen een verrijking kunnen zijn voor de samenleving.
  • De gemeente herintroduceert in de stadspeiling de vragen naar de ervaringen van mensen in de LHBTIQ+-gemeenschap en andere minderheden. De gemeente onderhoudt voor input contact met belangenorganisaties, zoals bijvoorbeeld het COC.