VERKIEZINGSPROGRAMMA GROENLINKS VENLO 2022 2026


Hoofdstuk 9: duurzaamheid

Terug naar programma

duurzaamheid

De gemeente is klimaatneutraal, energieneutraal, klimaatbestendig, gezond en groen in 2030.
De gemeente stimuleert en subsidieert 'groene' initiatieven als 'groene' daken, 'groene' gevels en geveltuinen. 
De gemeente streeft ernaar de stroombehoefte van openbare ruimte, openbare gebouwen en gemeentelijk vastgoed lokaal op te wekken. 
Met woningcorporaties maken we afspraken om woningen bij renovatie of nieuwbouw zoveel mogelijk energieneutraal te maken. Sociale huurders besparen hierdoor op hun woonlasten. We streven naar meer dan wettelijk voorgeschreven.  
De gemeente zorgt ervoor dat energieneutraliteit, duurzaamheid, zorg voor het milieu bij ieder onderdeel van de omgevingsvisie en het omgevingsplan apart uitgewerkt wordt. 
Gemeente die kiest voor energiebesparing en lokaal opgewekte zonne- of windenergie.