VERKIEZINGSPROGRAMMA GROENLINKS VENLO 2022 2026


Hoofdstuk 11: inclusiviteit

Terug naar programma

inclusiviteit

Een gemeente waaarin iedereen meedoet. Integratie wordt beleid.
De gemeente stimuleert integratie, die twee kanten uit werkt. Venlo draagt er maximaal aan bij dat haar inwoners zo snel mogelijk in staat zijn zich te bedienen van de Nederlandse taal. De gemeente creëert bewustwording voor de behoeftes van minderheden en onderkent dat deze groepen een verrijking kunnen zijn voor de samenleving. 
De gemeente richt een Welcome center in. Hier kunnen inwoners van binnen en buiten de EU terecht met hun vragen. Ze worden verder geholpen met bijvoorbeeld:
- Doorverwijzing naar Taalcursussen en het Taalcafé in de openbare bibliotheek.
- Advies over rechten en plichten in Nederland voor de korte en langere termijn.
Het Welcome center dient verder als:
- meldpunt 'ongeregeldheden op de werkvloer'.
- Connectie met Huizen van de wijk.
 
De gemeente herintroduceert in de stadspeiling de vragen naar de ervaringen van mensen in de LHBTIQ+-gemeenschap en andere minderheden. De gemeente onderhoudt voor input contact met belangenorganisaties, zoals bijvoorbeeld het COC. 
Bij alle thema's wordt naast de duurzaamheidstoets ook een economische gelijke-kansen-toets gehanteerd.