VERKIEZINGSPROGRAMMA GROENLINKS VENLO 2022 2026


Hoofdstuk 12: euregio

Terug naar programma

euregio

Venlo wordt dé stad in Nederland met goede Duitsland-contacten, een grensstad expertisecentrum.
De gemeente zorgt ervoor dat ook mensen met minder financiële draagkracht en mensen met een beperking deel kunnen nemen aan het maatschappelijk leven. 
De gemeente stimuleert binationale opleidingen. 
De gemeente stimuleert de opbouw van een euregionale arbeidsmarkt en euregionale uitwisseling van vakkennis 
De gemeente stimuleert intensieve samenwerking op cultureel, bestuurlijk, economisch en duurzaam niveau tussen Nederland en Duitsland, bijvoorbeeld in de vorm van binationale kinderdagverblijven, woonwijken en bejaardenhuizen. En samenwerkingen op het gebied van strategie energietransitie en openbaar vervoer.  
Euregionale projecten worden geïnitieerd en gestimuleerd