VERKIEZINGSPROGRAMMA GROENLINKS VENLO 2022 2026


Subthema-pagina

Terug naar programma

Subthema icoontje bij dit subthema: Grensstad met Duitsland

  • De gemeente stimuleert dat musea verbinding zoeken met andere musea binnen de gemeente en in binnen- en buitenland.
  • De gemeente stimuleert integratie, die twee kanten uit werkt. Venlo draagt er maximaal aan bij dat haar inwoners zo snel mogelijk in staat zijn zich te bedienen van de Nederlandse taal. De gemeente creëert bewustwording voor de behoeftes van minderheden en onderkent dat deze groepen een verrijking kunnen zijn voor de samenleving.
  • De gemeente zorgt ervoor dat ook mensen met minder financiële draagkracht en mensen met een beperking deel kunnen nemen aan het maatschappelijk leven.
  • De gemeente stimuleert binationale opleidingen.
  • De gemeente stimuleert de opbouw van een euregionale arbeidsmarkt en euregionale uitwisseling van vakkennis
  • De gemeente stimuleert intensieve samenwerking op cultureel, bestuurlijk, economisch en duurzaam niveau tussen Nederland en Duitsland, bijvoorbeeld in de vorm van binationale kinderdagverblijven, woonwijken en bejaardenhuizen. En samenwerkingen op het gebied van strategie energietransitie en openbaar vervoer.
  • Euregionale projecten worden geïnitieerd en gestimuleerd