VERKIEZINGSPROGRAMMA GROENLINKS VENLO 2022 2026


Subthema-pagina

Terug naar programma

Subthema icoontje bij dit subthema: Afvalinzameling

 • De gemeente zorgt voor een betere manier van inzamelen van afval, een manier die nog beter aansluit op de woonsituatie en die is gericht op het zo hoogwaardig mogelijk kunnen recyclen van de afval (=grondstof)stromen.
  De gemeente blijft zoeken naar innovatieve oplossingen. Ook hoe de productie van afval voorkomen kan worden is daarbij een vraag.
  Inwoners en bedrijven gaan betalen voor hun afval (de vervuiler betaalt), de afvalstoffenheffing wordt daarmee lager wanneer er minder afval wordt aangeboden.
 • De gemeente zorgt voor voldoende gescheiden afvalbakken in de openbare ruimte, die op tijd worden geleegd. Wij stimuleren mensen om gevallen van afvaldumping te melden. De BuitenBeter App wordt daarvoor ingezet. Het afval wordt direct verwijderd.
 • De gemeente stimuleert en ondersteunt bewonersinitiatieven voor het schoonhouden van de eigen buurt.
 • We bieden het onderwijs lesprogramma's over afval en circulariteit aan.
 • We investeren extra in het ophalen van afval, zodat dit weer de prioriteit krijgt die het verdient.
 • We ondersteunen ludieke acties die mensen prikkelen het afval in de afvalbak te gooien, bijvoorbeeld door afvalbakken met creatieve beschildering een aantrekkelijker uiterlijk te geven.
 • De gemeente gaat meer controleren op en optreden tegen het deponeren van afval buiten de daartoe bestemde bakken.
 • De gemeente neemt maatregelen waardoor in 2030 ten minste 50% van het Venlose afval wordt hergebruikt. Het overige afval wordt zo duurzaam mogelijk verwerkt. In 2026 is er maximaal 100 kg restafval per persoon per jaar. De manier van inzamelen sluit aan op de woonsituatie en is gericht op het zo hoogwaardig mogelijk kunnen recyclen van de afval(=grondstof)stromen.
 • De gemeente stimuleert hergebruik en reparatie van spullen in samenwerking met het kringloopbedrijf, kringloopwinkels, buurthuizen en 'repair-cafés' en het delen van spullen in de zogenoemde deeleconomie.