VERKIEZINGSPROGRAMMA GROENLINKS VENLO 2022 2026


Subthema-pagina

Terug naar programma

Subthema icoontje bij dit subthema: Cultuur / Toerisme

 • De gemeente realiseert een jachthaven op Venloos grondgebied, dichtbij het centrum en in combinatie met recreatieve voorzieningen. Denk bijvoorbeeld aan een camperplaats. De gemeente maakt afspraken met de Kasteeltuinen en de dorpsraad van Arcen om de parkeerplaats bij de kasteeltuinen open te stellen voor dagjesmensen en bezoekers van Arcen, ook als deze de kasteeltuinen niet bezoeken.
 • De gemeente ontwikkelt Steyl door, in samenwerking met alle betrokken partijen, tot toekomstbestendig kloosterdorp.
 • De gemeente zorgt mede met cultuurdragers voor voldoende fysieke ruimtes om de cultuur in praktijk te kunnen beoefenen.
 • De gemeente ondersteunt het plan Venlo als 'gerdeneersstad' weer zichtbaar te maken.
 • De gemeente ondersteunt het missiemuseum in Steyl bij het in stand blijven.
 • De gemeente maakt afspraken met de Kasteeltuinen en de dorpsraad van Arcen om de parkeerplaats bij de kasteeltuinen open te stellen voor dagjesmensen en bezoekers van Arcen, ook als deze de kasteeltuinen niet bezoeken.
 • Daar waar dijken en kades door het waterschap worden versterkt en verhoogd, en rivierverruimingsmaatregelen worden genomen, gaat de gemeente pro- actief op zoek naar meekoppelkansen ter verbetering en vergroening van de leefomgeving. Een en ander ook ter bevordering van het toerisme.
 • Gemeente Venlo stimuleert dat evenementen verduurzamen, door duurzaamheid op te nemen in de subsidievoorwaarden.
 • We ondersteunen ludieke acties die mensen prikkelen het afval in de afvalbak te gooien, bijvoorbeeld door afvalbakken met creatieve beschildering een aantrekkelijker uiterlijk te geven.
 • De gemeente legt voor kinderen natuurspeelplaatsen aan: speelplekken waar een kind met fantasie kan spelen en de natuur kan ontdekken. Met natuurbeheerders maken we afspraken over spelen in natuurgebieden.
 • De gemeente zorgt ervoor dat alle kinderen al jong toegang hebben tot cultuur - onafhankelijk van het inkomen van hun ouders. Cultuur (muziek, dans, theater en expressie) wordt ook doorgegeven binnen ons onderwijs.
 • De gemeente ziet culturele instellingen als belangrijke partners, en laat dat onder andere zien doordat ze er meerjarige subsidierelaties mee aangaat. Ze verstrekt subsidies die passen bij de gezamenlijke ambities.
 • We kiezen voor een zo breed mogelijke inzet van cultuur; ook als middel ter bevordering van participatie. Hierbij gaan we nog intensiever gebruikmaken van cultuurcoaches.
 • De gemeente stimuleert dat musea verbinding zoeken met andere musea binnen de gemeente en in binnen- en buitenland.
 • De gemeente faciliteert zorg voor historisch en cultureel erfgoed.
 • De gemeente richt een stimuleringsfonds op voor nieuwe en vernieuwende culturele initiatieven.
 • We breiden het aantal cultuurcoaches uit.
 • De gemeente gaat het basisonderwijs maximaal steunen om ruimte te bieden aan kinderen om kennis te maken met ons cultuuraanbod.
 • De gemeente zet in op nieuwe ontwikkelingen in de (culturele) wereld bijvoorbeeld door Urban Arts te ondersteunen.
 • De gemeente faciliteert het kennismaken met kunst en cultuur door informatie over kunst in de openbare ruimte. Dat doen we door aantrekkelijke routes langs kunst en cultuur te ontsluiten en met het steunen van het open museum- en atelierweekend.
 • De gemeente biedt een podium waar amateurkunst zich kan presenteren.
 • De gemeente stimuleert de verbinding tussen zorg en welzijn enerzijds en kunst en cultuur anderzijds. Daarom stimuleert ze projecten waarbij kwetsbare of zieke mensen in contact worden gebracht met kunst en cultuur.
 • De gemeente stimuleert en faciliteert onderwijs met meer aandacht voor:
  - gezonde leefstijl: gezonde voeding en smaaklessen
  - meer bewegen met ruimte voor experimenten met bewegend leren
  - klimaat, natuur en milieu
  - hoe om te gaan met geld ter voorkoming van schulden
  - muziek- en cultuuronderwijs.