VERKIEZINGSPROGRAMMA GROENLINKS VENLO 2022 2026


Hoofdstuk 19: financieel-beleid

Terug naar programma

financieel-beleid

Gemeente met een stabiel en gezond financieel beleid.
De gemeente streeft naar een positieve financiële positie. We streven naar een solvabiliteitsratio van minimaal 20 procent, met voldoende flexibiliteit bij het begroten om de positieve financiële positie te beschermen. 
Duurzaamheid wordt een belangrijk argument in iedere financiële afweging van de gemeente.
In de begroting wordt structureel ruimte gecreëerd voor duurzame ontwikkeling met een duurzaamheidsfonds dat jaarlijks op peil gehouden wordt. 
We maken jaarlijks middelen vrij voor de begeleiding van Energietransitie, zoals voor het opstellen van energietransitiewijkplannen, het ondersteunen van inwoners die hun huis verduurzamen en de bijbehorende financieringsconstructies. 
Bij een positief jaarresultaat zal de gemeente het bedrag bij de eerstvolgende begroting pas bestemmen. Dan is een integrale afweging mogelijk.