VERKIEZINGSPROGRAMMA GROENLINKS VENLO 2022 2026


Hoofdstuk 7: schone-stad

Terug naar programma

schone-stad

Schoon openbaar groen zonder zwerfvuil.
De gemeente zorgt voor voldoende gescheiden afvalbakken in de openbare ruimte, die op tijd worden geleegd. Wij stimuleren mensen om gevallen van afvaldumping te melden. De BuitenBeter App wordt daarvoor ingezet. Het afval wordt direct verwijderd. 
De gemeente stimuleert en ondersteunt bewonersinitiatieven voor het schoonhouden van de eigen buurt. 
We bieden het onderwijs lesprogramma's over afval en circulariteit aan. 
We investeren extra in het ophalen van afval, zodat dit weer de prioriteit krijgt die het verdient. 
We ondersteunen ludieke acties die mensen prikkelen het afval in de afvalbak te gooien, bijvoorbeeld door afvalbakken met creatieve beschildering een aantrekkelijker uiterlijk te geven. 
De gemeente gaat meer controleren op en optreden tegen het deponeren van afval buiten de daartoe bestemde bakken.