VERKIEZINGSPROGRAMMA GROENLINKS VENLO 2022 2026


Subthema-pagina

Terug naar programma

Subthema icoontje bij dit subthema: Dataverzamelingen

  • De gemeente richt een ethische commissie op die de gemeente gevraagd en ongevraagd van advies voorziet over nieuwe technologie en het gebruik van data.
  • De gemeente zorgt voor ondersteuning om te zorgen dat iedereen mee kan komen met de digitale ontwikkelingen. Hierbij valt te denken aan cursussen in buurthuizen, digitale hulp aan huis, het controleren op toegankelijkheid en leesbaarheid van overheidssites, en uiteraard het recht op betekenisvol menselijk contact met de overheid, online én offline.
  • De gemeente stelt een onafhankelijke commissie Integriteit in. Deze houdt in de gaten dat er verantwoord wordt omgegaan met dataverzamelingen.
  • De gemeente zorgt voor een publiek toegankelijk algoritmeregister waarin alle algoritmes worden beschreven die namens de gemeente geautomatiseerde keuzes maken, voorspellingen doen over individuele burgers en groepen burgers.