VERKIEZINGSPROGRAMMA GROENLINKS VENLO 2022 2026


Hoofdstuk 17: circulariteit

Terug naar programma

circulariteit

Gemeente waar afval wordt hergebruikt en spullen worden gerepareerd.
De gemeente neemt maatregelen waardoor in 2030 ten minste 50% van het Venlose afval wordt hergebruikt. Het overige afval wordt zo duurzaam mogelijk verwerkt. In 2026 is er maximaal 100 kg restafval per persoon per jaar. De manier van inzamelen sluit aan op de woonsituatie en is gericht op het zo hoogwaardig mogelijk kunnen recyclen van de afval(=grondstof)stromen. 
De gemeente stimuleert hergebruik en reparatie van spullen in samenwerking met het kringloopbedrijf, kringloopwinkels, buurthuizen en 'repair-cafés' en het delen van spullen in de zogenoemde deeleconomie.