VERKIEZINGSPROGRAMMA GROENLINKS VENLO 2022 2026


Subthema-pagina

Terug naar programma

Subthema icoontje bij dit subthema: Schuldhulpverlening

 • De gemeente stimuleert en faciliteert onderwijs met meer aandacht voor:
  - gezonde leefstijl: gezonde voeding en smaaklessen
  - meer bewegen met ruimte voor experimenten met bewegend leren
  - klimaat, natuur en milieu
  - hoe om te gaan met geld ter voorkoming van schulden
  - muziek- en cultuuronderwijs.
 • We ontzien mensen in de meest kwetsbare posities zo veel mogelijk. Het is onze plicht te voorkomen dat deze mensen financieel door het ijs zakken. Daarom ontzien we de laagste inkomens en investeren we in armoedebeleid en in kansen voor Venlonaren om mee te doen in de samenleving.
 • De gemeente draagt actief uit dat zij voorstander is van van een wettelijk minimumuurloon van minimaal 14 euro.
 • Gemeente Venlo ondersteunt de doelen van de campagne Schuldvrij. In deze aanpak is ruimte voor:
  - Experimenteren met het overnemen van schulden. Door schulden op te lossen bespaar je niet alleen op de kosten van bewindvoering, maar mogelijk ook op uitkeringen, jeugdzorg, geestelijke gezondheidszorg, schuldhulpverlening en ziekteverzuim.
 • De gemeente geeft de mogelijkheid aan schuldhulpverleners om uitzonderingen te maken. Maatwerk werkt immers vaak het beste. Mensen die diep in de schulden zitten zijn absoluut niet zelfredzaam, blijkt keer op keer uit onderzoek. Regels worden te strikt toegepast, waardoor veel mensen uit een hulpverleningstraject vallen. Geef uitvoerders daarom meer ruimte, want er is niet één formule.
  Uitvoerders mogen de Doorbraakmethode toepassen.
 • De gemeente geeft de ruimte om gebruik te maken van vroegsignalering, Het is veel makkelijker om mensen te helpen als de schuldenlast nog klein is. Verder: het wijzen van schuldeisers op hun verantwoordelijkheid. Afspraken maken met woningcorporaties, zorgverzekeraars, energieleveranciers en waterbedrijven dat zij bij twee maanden achterstand melding doen bij de gemeente. De gemeente kan dan zorgen dat hulpverleners contact leggen met de bewoners, om hen te ondersteunen om weer greep te krijgen op hun financiële situatie.