VERKIEZINGSPROGRAMMA GROENLINKS VENLO 2022 2026


Subthema-pagina

Terug naar programma

Subthema icoontje bij dit subthema: Schone lucht

  • We verlagen de maximumsnelheid binnen woonwijken naar 30 km/u. Veiligheid op straat is immers essentieel voor kinderen én volwassenen. Waar mogelijk maken we wegen eenrichtingsverkeer en snorfietsen, brommers en scooters rijden voortaan op de rijbaan. En voetgangers en fietsers krijgen voorrang in het verkeer.
  • We veranderen onze openbare ruimte in zones met groene ruimte, schone lucht en ruimte voor fietsers en voetgangers. In deze autoluwe gebieden staan recreatie, ontmoeting, spelen, sport en ontspanning centraal.
  • Venlo ondertekent het Schone Lucht Akkoord en de Uitvoeringsagenda Stadslogistiek.
  • De gemeente maakt meer financiële middelen vrij voor extra bomen, extra groen en water, in en om de hele gemeente.
  • De gemeente stelt een uitvoeringsplan Schone Mobiliteit op. Daarin staat dat de gemeente voorrang geeft aan schoon vervoer: de fiets, de voetganger en elektrisch openbaar vervoer:
  • Het centrum wordt zo veel mogelijk autoluw of autovrij, omzoomd door een autoluwe binnenring. Zo houden we de binnenstad leefbaar!
  • De gemeente stelt een aantal parkeerplaatsen beschikbaar voor deelauto's. Hier komen alleen plekken voor elektrische auto's beschikbaar, in combinatie met een elektrisch oplaadpunt. Zo moedigen we actief het 'autodelen' aan.
  • Te intensief autoverkeer wordt aangepast zodat de gezondheidsnormen niet overschreden worden.