VERKIEZINGSPROGRAMMA GROENLINKS VENLO 2022 2026


Subthema-pagina

Terug naar programma

Subthema icoontje bij dit subthema: Algemeen/Overig

  • Het gemeentebestuur geeft in haar coalitieprogramma aan hoe welk punt bijdraagt aan realisering van een of meer duurzame ontwikkelingsdoelen.
  • De gemeente doet mee met initiatieven die aansluiten bij de duurzame ontwikkelingsdoelen, door bijvoorbeeld - het Ican Cities Appeal te ondertekenen, een verdrag tegen kernwapens dat al door meer gemeenten ondertekend is - partner te worden van globalgoalsplatformvenlo.nl
  • De gemeente laat femicide (geweld tegen vrouwen) monitoren via de relevante maatschappelijke organisaties.