VERKIEZINGSPROGRAMMA GROENLINKS VENLO 2022 2026


Subthema-pagina

Terug naar programma

Subthema icoontje bij dit subthema: Centrum

 • De gemeente gaat het Centrum en ook het Nolensplein en omgeving inrichten als aantrekkelijke verblijfsruimte. Daar hoort bij: alleen ondergronds parkeren in parkeergarage Nolensplein. Beeklopen terugbrengen. Meer bomen, minder verstening.
 • De gemeente realiseert een jachthaven op Venloos grondgebied, dichtbij het centrum en in combinatie met recreatieve voorzieningen. Denk bijvoorbeeld aan een camperplaats. De gemeente maakt afspraken met de Kasteeltuinen en de dorpsraad van Arcen om de parkeerplaats bij de kasteeltuinen open te stellen voor dagjesmensen en bezoekers van Arcen, ook als deze de kasteeltuinen niet bezoeken.
 • De gemeente ondersteunt het plan, na de herinrichting van De Keulse Poort, ook het stationsplein aantrekkelijker te maken.
 • De gemeente gaat bewoners actief betrekken bij hoogwaterbeschermingsplannen. Uitgangspunt is kwaliteitsverbetering en meekoppelkansen volop gebruiken.
 • Daar waar dijken en kades door het waterschap worden versterkt en verhoogd, en rivierverruimingsmaatregelen worden genomen, gaat de gemeente pro- actief op zoek naar meekoppelkansen ter verbetering en vergroening van de leefomgeving. Een en ander ook ter bevordering van het toerisme.
 • We verlagen de maximumsnelheid binnen woonwijken naar 30 km/u. Veiligheid op straat is immers essentieel voor kinderen én volwassenen. Waar mogelijk maken we wegen eenrichtingsverkeer en snorfietsen, brommers en scooters rijden voortaan op de rijbaan. En voetgangers en fietsers krijgen voorrang in het verkeer.
 • We veranderen onze openbare ruimte in zones met groene ruimte, schone lucht en ruimte voor fietsers en voetgangers. In deze autoluwe gebieden staan recreatie, ontmoeting, spelen, sport en ontspanning centraal.
 • Venlo ondertekent het Schone Lucht Akkoord en de Uitvoeringsagenda Stadslogistiek.
 • Buurtbewoners die zelf initiatieven nemen om hun straat of buurt te vergroenen krijgen hulp van de gemeente. Het project Groene Straat wordt verder uitgerold.
 • De gemeente zorgt voor parkeren buiten het centrum, goedkoop en met gratis vervoer naar het centrum met elektrisch aangedreven pendelbusjes. De gemeente stimuleert betrokkenen daar gebruik van te maken. Niet alleen bezoekers, maar ook woon-werk-verkeer.
 • Er komen transferia aan de rand van de stad met een emissieloos distributiesysteem, met goede verbindingen met de binnenstad, voor het bevoorraden van winkels en andere bedrijven.
 • Het centrum wordt zo veel mogelijk autoluw of autovrij, omzoomd door een autoluwe binnenring. Zo houden we de binnenstad leefbaar!
 • Te intensief autoverkeer wordt aangepast zodat de gezondheidsnormen niet overschreden worden.
 • De gemeente legt voor kinderen natuurspeelplaatsen aan: speelplekken waar een kind met fantasie kan spelen en de natuur kan ontdekken. Met natuurbeheerders maken we afspraken over spelen in natuurgebieden.
 • De gemeente richt een Welcome center in. Hier kunnen inwoners van binnen en buiten de EU terecht met hun vragen. Ze worden verder geholpen met bijvoorbeeld:
  - Doorverwijzing naar Taalcursussen en het Taalcafé in de openbare bibliotheek.
  - Advies over rechten en plichten in Nederland voor de korte en langere termijn.
  Het Welcome center dient verder als:
  - meldpunt 'ongeregeldheden op de werkvloer'.
  - Connectie met Huizen van de wijk.