VERKIEZINGSPROGRAMMA GROENLINKS VENLO 2022 2026


Subthema-pagina

Terug naar programma

Subthema icoontje bij dit subthema: Schone en hernieuwbare energie

 • De gemeente zorgt voor een betere manier van inzamelen van afval, een manier die nog beter aansluit op de woonsituatie en die is gericht op het zo hoogwaardig mogelijk kunnen recyclen van de afval (=grondstof)stromen.
  De gemeente blijft zoeken naar innovatieve oplossingen. Ook hoe de productie van afval voorkomen kan worden is daarbij een vraag.
  Inwoners en bedrijven gaan betalen voor hun afval (de vervuiler betaalt), de afvalstoffenheffing wordt daarmee lager wanneer er minder afval wordt aangeboden.
 • We subsidiëren projecten waarin mensen worden (om)geschoold om ze te helpen aan 'groene banen' (zoals installateurs van warmtepompen en zonnepanelen, elektrotechnici of fijnslopers). Samen met Ondernemend Venlo en het onderwijs.
 • De gemeente bevordert duurzaamheid bij bedrijfsleven en maatschappelijke partners door:
  de oprichting van een platform voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen waar men elkaar leert kennen, inspireren en om samen projecten te kunnen ontwikkelen.
  een jaarlijkse prijs voor 'meest duurzame ondernemer van het jaar'.
  bedrijven en organisaties aan elkaar te koppelen om samen energie te besparen of te produceren. Initiatieven op het gebied van energiebesparing/-productie worden bevorderd.
  lokale energieopwekking en energiecorporaties stimuleren
 • De gemeente geeft ook mensen zonder eigen dak of grond de mogelijkheid om in hun directe omgeving te investeren in duurzame energie. De gemeente ondersteunt bewonersinitiatieven, stelt ze daken, geluidsschermen en grond beschikbaar en stimuleert projecten die gerealiseerd kunnen worden met overheidssubsidies.
 • Gemeente Venlo stimuleert dat evenementen verduurzamen, door duurzaamheid op te nemen in de subsidievoorwaarden.
 • De gemeente stimuleert en subsidieert 'groene' initiatieven als 'groene' daken, 'groene' gevels en geveltuinen.
 • De gemeente streeft ernaar de stroombehoefte van openbare ruimte, openbare gebouwen en gemeentelijk vastgoed lokaal op te wekken.
 • De gemeente stimuleert hergebruik en reparatie van spullen in samenwerking met het kringloopbedrijf, kringloopwinkels, buurthuizen en 'repair-cafés' en het delen van spullen in de zogenoemde deeleconomie.
 • De gemeente stelt een actieplan op over duurzaam en circulair inkopen. De gemeente koopt circulair in. Circulariteit wordt in alle aanbestedingen een criterium.