VERKIEZINGSPROGRAMMA GROENLINKS VENLO 2022 2026


Een terugblik: GroenLinks maakt het verschil in Venlo

Terug naar programma

Een terugblik: GroenLinks maakt het verschil in Venlo

Een nieuwe coalitie trad aan met als opdracht: Samen Venlo veranderen. Het is gelukt om een van de belangrijke opgaven uit te voeren en dat was de financiën op orde brengen. Wethouder Marij Pollux boekte samen met raadsleden Helma van der Leeuw, Huub van Eijck en Wim Janssen mooie successen. Een staat van dienst om trots op te zijn. Maar er is nog veel te doen en we zijn vol energie om door te gaan.

Een nieuw plan voor het Kazernekwartier

Het eerste succes in deze periode was een streep door het plan voor een leasure centrum (inclusief een kabelbaan) op het Kazerneterrein. Wethouder Marij Pollux verlegde de focus van een project vol financiële risico’s naar een project voor een nieuwe stadswijk. Een wijk waar duurzaamheid het leidend principe is, waar veel mensen kunnen wonen, maar waar ook bedrijven, horeca en onderwijs zich kunnen vestigen. Een levendige, toekomstbestendige nieuwe wijk die Blerick en Venlo verbindt.

Vertrouwen in Q4

Het noordwestelijke deel van de binnenstad heeft een eigen naam: Q4. Vier jaar geleden heerste er veel onvrede omdat veel wijkbewoners schoon genoeg hadden van een onbetrouwbaar stadsbestuur. Doordat de wethouder in gesprek is gegaan met de inwoners en er samen met hen een plan is ontwikkeld, keerde het tij. Aan de Maaskade konden de gebruikers hun pand kopen van de gemeente, een deel van de panden wordt eerst opgeknapt en dan verkocht en er wordt een groene binnentuin gecreëerd. De sfeer in de wijk is veel positiever en bewoners zijn samen aan de slag om hun woonomgeving verder te vergroenen en te verbeteren.

Een groene omgeving voor de musea

Museum van Bommel van Dam werd zelfstandig en heeft haar intrek genomen in een prachtig monumentaal pand, het voormalige Postkantoor. Dit pand is eerst grondig verbouwd en verduurzaamd. Zo wordt er bijvoorbeeld geen gas meer gebruikt voor de verwarming, is er geïnvesteerd in energiezuinige verlichting en isolatie. Maar ook de buitenruimte, de Keulsepoort, heeft een groene metamorphose ondergaan. In plaats van een plein waar je snel overheen loopt is het een heerlijk verblijfsgebied geworden.

Samen om tafel

In samenspraak met inwoners en belanghebbenden hebben we in meerdere wijken projecten gerealiseerd. Samen met inwoners werkten we aan verduurzaming en vergroening. We zijn dan ook trots op de Klimaatwijkakkoorden in de wijk Op de Hei in Tegelen, in Hout-Blerick en in Velden. In Belfeld is het project De groene straat uitgevoerd waarin we samen met bewoners een plan voor hun straat hebben gemaakt en uitgevoerd.

Duurzaam Venlo

Het duurzaamheidsloket is geopend en er kwamen voor alle inwoners vouchers voor energiebesparende maatregelen, ook voor huurders. De vrijwilligers van het Team Goede Buren adviseren inwoners hoe ze hun woning energiezuiniger kunnen maken. Maar ook grote projecten zijn opgepakt. De Gas(t) vrije wijk, Hagerhof-Oost, moet de eerste gasloze wijk van Venlo worden en ook hier trekken inwoners, gemeente en woningcorporatie samen op. Met de organisatoren van de grote evenementen is per evenement een verduurzamingsplan gemaakt.

Geld voor cultuur

Na jaren van uitstel kwam het er dan toch van, de herijking van het subsidiebeleid. De fractieleden spraken over dit precaire onderwerp met zo’n vijftig verenigingen. De gemeente was genoodzaakt om de financiën op orde te brengen en wilde bezuinigen op cultuur. Marij Pollux, met cultuur in haar portefeuille, nam er geen genoegen mee. Het Cultuurplatform, een samenwerking tussen de grote instellingen, werd nieuw leven ingeblazen met als resultaat de Cultuurimpuls die in alle delen van de gemeente geweldige projecten initieerde.

In Steyl hebben we het Missiemuseum ondersteund zodat het open kan blijven. Toen het met de gemeentelijke financiën beter ging, kwam er op initiatief van onze fractie meer geld beschikbaar voor de bibliotheek en Grenswerk en was onze GroenLinks-wethouder na een jaar coronaleed zeer alert met het toekennen van hulp aan culturele instellingen.

Maar dat niet alleen

Toen er bij de jaarrekening 2020 veel geld overbleef, werd er op initiatief van de fractie gekozen voor het verduurzamen van de gemeentelijke- en sportaccommodaties. Dat komt zowel verenigingen als het klimaat ten goede. De gemeente stelt geld beschikbaar waarmee in Arcen een zelfsluitende kering gerealiseerd kan worden. Een heel mooi voorbeeld van intensieve samenwerking tussen de inwoners en de overheden. Wethouder Pollux heeft voorgesteld om als gemeente Venlo de Global Goals-doelstellingen langs drie lijnen een formele plek te geven. We sluiten aan bij de Gemeenten4GlobalGoals-campagne van de VNG en bij het Global Goals Platform Venlo (GGPV).

Tot slot waren er ook zinvolle en sympathieke acties. Zo ging bijvoorbeeld de vlag in top uit respect voor de LHBTI-gemeenschap. En net voor het kerstfeest gingen we op bezoek bij de winteropvang van Moveoo met kerststollen en oliebollen. De gemeente investeert flink in de kwetsbare wijk Vastenaovendkamp maar vergat bijna het o zo belangrijke jongerencentrum Jacx. Door een motie van onze fractie bleef Jacx behouden.

Dat was een greep uit onze successen van de afgelopen jaren. Het bewijs dat GroenLinks in Venlo echt een verschil maakt. Maar er is nog veel te doen in onze gemeente. Wat onze plannen daarvoor zijn leest u op deze website.