VERKIEZINGSPROGRAMMA GROENLINKS VENLO 2022 2026


Subthema-pagina

Terug naar programma

Subthema icoontje bij dit subthema: Begrotingsdiscipline

  • De gemeente streeft naar een positieve financiële positie. We streven naar een solvabiliteitsratio van minimaal 20 procent, met voldoende flexibiliteit bij het begroten om de positieve financiële positie te beschermen.
  • In de begroting wordt structureel ruimte gecreëerd voor duurzame ontwikkeling met een duurzaamheidsfonds dat jaarlijks op peil gehouden wordt.
  • Bij een positief jaarresultaat zal de gemeente het bedrag bij de eerstvolgende begroting pas bestemmen. Dan is een integrale afweging mogelijk.