VERKIEZINGSPROGRAMMA GROENLINKS VENLO 2022 2026


Hoofdstuk 10: cultuur

Terug naar programma

cultuur

Een bruisend cultureel aanbod en voldoende zorg voor historisch en cultureel erfgoed.
De gemeente zorgt ervoor dat alle kinderen al jong toegang hebben tot cultuur - onafhankelijk van het inkomen van hun ouders. Cultuur (muziek, dans, theater en expressie) wordt ook doorgegeven binnen ons onderwijs. 
De gemeente ziet culturele instellingen als belangrijke partners, en laat dat onder andere zien doordat ze er meerjarige subsidierelaties mee aangaat. Ze verstrekt subsidies die passen bij de gezamenlijke ambities. 
We kiezen voor een zo breed mogelijke inzet van cultuur; ook als middel ter bevordering van participatie. Hierbij gaan we nog intensiever gebruikmaken van cultuurcoaches.  
De gemeente stimuleert dat musea verbinding zoeken met andere musea binnen de gemeente en in binnen- en buitenland. 
De gemeente faciliteert zorg voor historisch en cultureel erfgoed. 
De gemeente richt een stimuleringsfonds op voor nieuwe en vernieuwende culturele initiatieven.
 
We breiden het aantal cultuurcoaches uit.  
De gemeente gaat het basisonderwijs maximaal steunen om ruimte te bieden aan kinderen om kennis te maken met ons cultuuraanbod.  
De gemeente zet in op nieuwe ontwikkelingen in de (culturele) wereld bijvoorbeeld door Urban Arts te ondersteunen. 
De gemeente faciliteert het kennismaken met kunst en cultuur door informatie over kunst in de openbare ruimte. Dat doen we door aantrekkelijke routes langs kunst en cultuur te ontsluiten en met het steunen van het open museum- en atelierweekend.  
De gemeente biedt een podium waar amateurkunst zich kan presenteren.