VERKIEZINGSPROGRAMMA GROENLINKS VENLO 2022 2026


Hoofdstuk 16: digitale-dienstverlening

Terug naar programma

digitale-dienstverlening

Een gemeente met digitale veiligheid, inzichtelijkheid en toegankelijkheid.
De gemeente richt een ethische commissie op die de gemeente gevraagd en ongevraagd van advies voorziet over nieuwe technologie en het gebruik van data. 
Ondersteuning voor mensen die niet meekunnen in de digitale infrastructuur; goede bescherming van persoonlijke gegevens.
De gemeente zorgt voor ondersteuning om te zorgen dat iedereen mee kan komen met de digitale ontwikkelingen. Hierbij valt te denken aan cursussen in buurthuizen, digitale hulp aan huis, het controleren op toegankelijkheid en leesbaarheid van overheidssites, en uiteraard het recht op betekenisvol menselijk contact met de overheid, online én offline. 
De gemeente stelt een onafhankelijke commissie Integriteit in. Deze houdt in de gaten dat er verantwoord wordt omgegaan met dataverzamelingen. 
Gemeente waarin verantwoord wordt omgegaan met data en integriteit.
De gemeente zorgt voor een publiek toegankelijk algoritmeregister waarin alle algoritmes worden beschreven die namens de gemeente geautomatiseerde keuzes maken, voorspellingen doen over individuele burgers en groepen burgers.