VERKIEZINGSPROGRAMMA GROENLINKS VENLO 2022 2026


Hoofdstuk 18: inkoopbeleid

Terug naar programma

inkoopbeleid

Gemeente met vernieuwende en duurzame bedrijven.
De gemeente voert actief beleid om vernieuwende, duurzame startende bedrijven en sociale ondernemingen in de stad nog meer wind in de zeilen te geven. We verbeteren de gemeentelijke dienstverlening aan sociale ondernemers en aan maatschappelijk verantwoorde ondernemers (mvo) en maken tijdelijke, goedkope huisvesting in leegstaande winkels of kantoren mogelijk. Bewoners die samen een coöperatie oprichten, kunnen terecht bij het gemeentelijke ondernemersloket. Dat past bij onze ideeën over de wijkeconomie en bij onze plannen voor duurzaamheid.  
De gemeente gaat zzp'ers vaker actief uitnodigen om mee te dingen naar opdrachten. De gemeente maakt aanbestedingen toegankelijker voor zzp'ers. Nu kunnen ze vaak niet op deze opdrachten inschrijven, omdat de gemeente eisen stelt aan omzet of bedrijfsgrootte. Zo nodig passen we die eisen aan of splitsen we opdrachten op. 
De gemeente komt zzp'ers tegemoet door goedkope huisvesting aan te bieden in leegstaande kantoren en door meer samenwerking tussen zzp'ers te stimuleren. Bijvoorbeeld in bedrijfsverzamelgebouwen of in de vorm van coöperaties, broodfondsen of buddy-systemen.  
De gemeente koopt in 2026 minimaal 50 procent duurzaam en circulair in.
De gemeente stelt een actieplan op over duurzaam en circulair inkopen. De gemeente koopt circulair in. Circulariteit wordt in alle aanbestedingen een criterium.