VERKIEZINGSPROGRAMMA GROENLINKS VENLO 2022 2026


leeswijzer

Terug naar programma

leeswijzer

Beste lezer,

Deze site bevat het verkiezingsprogramma van GroenLinks Venlo. Ze is zo opgebouwd dat het verband tussen de verschillende thema’s is aangegeven.

Om het verhaal zoveel mogelijk als lopende tekst door te lezen kunt u het beste de menu-items aan de linkerkant van het scherm doorlopen.

Alle onderwerpen die in het programma besproken worden, staan in het menu. Vetgedrukt ziet u onze Doelstellingen. Onder iedere Doelstelling staan in broodtekst de bijbehorende Concrete maatregelen.

Er is geen relatie tussen de volgorde op de site en de prioriteit die de thema’s hebben voor GroenLinks Venlo. De concrete maatregelen zijn zoveel mogelijk voorzien van icoontjes waaruit blijkt met welke thema’s elke maatregel ook te maken heeft. In de kolom rechts (voor mobieltjes onderaan de pagina, maar nog vóór de footer) staan de thema’s opgesomd, met bijbehorend icoontje. Hierop klikken brengt u naar een pagina waarop alle concrete maatregelen die geassocieerd zijn met het gekozen thema, worden opgesomd. De volgorde van deze lijst is willekeurig.

Deze leeswijzer is natuurlijk niet compleet zonder te wijzen op deze mogelijkheid: u kunt de site doorzoeken op woorden en delen van woorden met het zoekvak boven aan de pagina. Concrete maatregelen die de gevraagde lettercombinatie bevatten zullen worden getoond.